Nacionalni park Skadarsko jezero predstavlja jedan od ukupno četiri nacionalna parka u Crnoj Gori. Sa ciljem očuvanja prirodne ljepote i revitalizacije brojnih kulturno istorijskih spomenika, crnogorski dio Skadarskog jezera je 27. novembra 1983. godine, sa površinom od 40 000 ha, proglašen nacionalnim parkom (IUCN-a II kategorija zaštite – Zaštićeno prirodno dobro od velikog značaja), od čega je 25 400 ha vodena površina, 14 600 ha obodno kopno i močvara. Od 2005. godine, Albanski dio Skadarskog jezera je takođe zaštićen po kategorijom „upravjani prirodni rezervat“ (IUCN kategorija IV).

Kao prostor od velikih prirodnih vrijednosti, godine 1989. jezero je, na svih 40 000 ha, dobilo status IBA (Important Bord Areas) ili Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, a 1996. dio jezera sa površinom od 20 000 ha, proglašeno je Ramsarskim područjem (Svjetska lista močvara od međunarodnog značaja). Takođe, jezero je dobilo i IPA status (Important Plant Areas) odnosno Međunarodno značajno stanište za biljke.

 Prema kriterijumima Bernske konvencije, na području Skadarskog jezera identifikovano je 17 Emerald staništa (područja u kojima su očuvani divlja flora i fauna i njihovo prirodno stanište u zemljama koje nijesu članice EU), dok spisak staništa za Natura 2000 još uvijek nije kompletan, iako neka od staništa ispunjavaju uslove za dobijanje naziva „Posebno zaštićena područja”. Tu se ubrajaju: aluvijalne šume i priobalne mješovite šume. Jezero je takođe, predloženo i za nominaciju kao prekogranični UNESCO Čovjek i rezervat biosfere.

Nacionalni park Skadarsko jezero pripada gradovima Bar (Krajina I Crmnica), Cetinje (Riječka nahija) I Podgorica  (Lješanska nahija, Zeta I Malesija).

Specijalni rezervati prirode su: Manastirska tapija, Pančeva oka I Crni žar, dok je glavna atrakcija jezera kudravi pelican, koji je ujedno I zaštitni znak jezera I svake godine privlači veliki broj ornitologa I očarava ih svojom pojavom.

Specijaliteti iz ovog kraja

Na prostoru Nacionalnog parka Skadarsko jezero, između planina, na jugu, i jezera smješten je Crmnički kraj. Nadaleko poznat po uzgoju vinove loze, proizvodnji domaće rakije kao i crnog vina vrhunskog kvaliteta, pruža vam obilazak poznatih vinarija raštrkanih svuda po obali jezera.

Specijaliteti jezerske kuhinje su dimljeni šaran, marinirani šaran, pečena jegulja sa pirinčem, pastrmka kao i nadaleko poznata suva ukljeva koja su suši u nizovima a onda prži na laganoj vatri. U Virpazaru se svakog decembra održava manifestacija Dani vina i ukljeve, poznata po odličnoj hrani i prijatnoj atmosferi.